Řídím firmy takovým způsobem, aby se staly automaty na generování výsledků s nahraditelností jakéhokoliv člena týmu.

Ing. Tomáš UHER, MBA

Co pro vás umím udělat:

1. Navrhnout a postavit nejlepší tým, na kterém bude firma stát
2. Zajistit nahraditelnost jakéhokoliv člověka ve firmě
3. Automatizovat veškeré opakující se procesy
4. Udělat z rozvojových projektů rutinu
5. Nachystat strategie, které dopředu připraví firmu na různé scénáře změn externího prostředí
6. Zavádět změny
7. Měřit výkonnost a efektivitu oddělení i jedinců
8. Uřídit kritické situace
9. Dosáhnout všech výsledků, na kterých se se strukturou majitelů dohodnu

 

Jak si můžete být jistí, že to tak skutečně bude?

Na prvních jednáních vám zcela otevřeně popíšu konkrétní situace a postupy, kterými jsem prošel a které jsem prosadil. Zároveň vám před zahájením spolupráce zcela zdarma poskytnu spoustu řešení i strategií, na kterých si nasimulujete, zda mé přístupy mají hlavu a patu.

CO UMÍM VYŘEŠIT

a na které oblasti se dlouhodobě specializuji

Sestavení nejlepších týmů

Každá výkonná firma musí stát na aktivních a angažovaných zaměstnancích. Toho lze dosáhnout pouze s dobrým středním managementem, který chtěné přístupy a zásady prosazuje celou firmou. Souběžné zvyšování kvalifikace a odbornosti na všech úrovních je nepostradatelné.

„Šéf firmy nemůže dosáhnout skvělých výsledků, pokud není spokojený se svým nejbližším týmem.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Maximalizace prodejů

Hledání a kontinuální posuzování distribučních kanálů vede k maximalizaci tržeb. Každý kanál je třeba podrobovat měření výkonnosti, upravování parametrů a zavádění inovací.

„Pokud obchodní zástupce prodává 10 let dle stejného provizního systému, položme si otázku, zda zákazníci, obchodní zástupce i majitel firmy mají po celou tu dobu také neměnné požadavky.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Řízení financí

Každá koruna na účtě by měla být podrobena otázce, co s ní uděláme. Každá utracená koruna by měla být podrobena otázce, co přinesla. Každý sklad by měl být co nejmenší. Splatnost faktury přijaté by měla být co nejdelší, splatnost faktury vydané co nejkratší.

„Žádná firma neumřela na ztrátu, ale na nedostatek cash-flow ano.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Strategie a plánování

Každý zaměstnanec by měl vědět, co se od něj očekává. Operátor by měl znát svůj pracovní plán na dny až týdny dopředu, jeho vedoucí na týdny až měsíce, ředitel na měsíce až roky, majitel na více let dopředu.

„Pokud zaměstnanec dostává neočekávané úkoly ze dne na den, z hodiny na hodinu, někdo z jeho šéfů neodvádí dobrou práci.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Přímý prodej

Nábor, školení, zaučování, motivace, kontrola a ždímání obchodních zástupců k nejvyšším prodejům. Ti nejlepší se u nás musí cítit jako v bavlnce, těch nejhorších se musíme umět zbavit co nejrychleji s minimálními náklady při výpovědi a zajistit hladký přechod portfolia klientů pod jiného OZ.

„Uzavření smlouvy s novým obchodním zástupcem s očekáváním, že teď se začnou sypat penízky je liché. Musíme ho dostat do hry a ve hře ho udržovat.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Marketing

Každá firma dělá spousty reklamních aktivit. Reklamu je třeba mít pod kontrolou, je třeba vědět kdy a kde přidat a kdy a kde ušetřit.

„Facebook není leták a leták není billboard. Každé médium působí v mozku příjemce jinak a tomu je třeba přizpůsobit obsah.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Školení obchodních dovedností

Vzdělání je matka pokroku. Myčka na nádobí, mobil, wi-fi, Viagra. Vše vzniklo díky bádání a vzdělání několika generací.

„Tak stejně dokážou vzdělaní a obchodně zdatní prodejci dosahovat mnohem lepších výsledků než ti nevzdělaní.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

HR optimalizace

Máte v kolektivu samé loajální pracovité lidi? Přesto občas celek drhne? Není náhodou asistentka akčnější než obchodník?

„Je důležité znát osobnosti a motivace svých lidí a vyhodnocovat, zda by nepřinesli více produktivity a peněz firmě, pokud bychom je umístili na jinou pozici. Posunutím kolegů do jiných rolí se můžete stát výkonnější firmou.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Nábor zaměstnanců

Nabíráte lidi podle nosu, nebo děláte před obsazením pozice job description?

„Každá pozice potřebuje jiného člověka. Popsáním jednotlivých pracovních činností zjistíme potřebné vlastnosti budoucího pracovníka. A u pohovoru musíme testováním zjistit, zda tyto vlastnosti má.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Vedení projektů

Stává se vám, že si naplánujete termín dokončení projektu a on se pořád oddaluje? Nebo tomu necháváte volný průběh bez stanovení termínu dokončení?

„Správné rozdělení zodpovědností, harmonogramů, termínů a efektivní vedení porad vede k rychlému zavádění nových projektů.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Analýzy budoucích trhů

Chcete otevřít novou pobočku? Máte spočítáno, kolik dokáže nový region vygenerovat peněz? Plánujete rozvojové aktivity jen tak od srdce s citem pro věc, nebo používáte čísla, tabulky a analýzy?

„Spočítat si, kolik peněz lze vytěžit z určitého regionu a cílové skupiny je klíčové pro váš budoucí zisk, nebo zmařenou investici.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

Motivační systémy

Mzda je jedním z nejdůležitějších motivačních prvků zaměstnance, není však jediným.

„Správné nastavení fixních a výkonnostních částí mzdy v kombinaci s individuální nefinanční motivací vám zajistí, aby vaši zaměstnanci dosahovali vyšších měřitelných výkonů a zároveň byli vaší firmě dlouhodobě loajální.“

Pokud to ignorujete, ztrácíte peníze.

VĚTY ZE ŽIVOTA ŠÉFŮ

jsou často podobné

„Sehnat kvalitního zaměstnance nejde.“

„Marketingový plán máme, ale úplně ho nedodržujeme.“

„Obchodníky si hlídám, ale kde má dnes schůzky nevím.“

„Chci hotového konzultanta.“

„Na poradě jsem to řekl, ale nikdo to neudělal.“

„Jak to bude příští rok, teprve uvidíme.“

„Termín jsme si dali, ale museli jsme ho posunout.“

„Většinu obchodů uzavřu já.“

„Na dovolené musím řešit mejly.“

„Databázi zákazníků máme, ale není úplně kompletní.“

„Moc reklamy by mohlo potenciální zákazníky odradit.“

„Pořád nestíhám.“

Pokud vám připadají některé věty povědomé, je právě dnes ten správný čas začít spolupracovat.

MŮJ CÍL A VÁŠ CÍL

je stejný

Mým jediným cílem je, aby po mém působení byly jasné, viditelné a změřitelné výsledky a majitelé či investoři podnikatelských projektů dosahovali cílů svých.

KDO JSEM

a na základě čeho Vám chci pomáhat?

Z čeho vychází mé zkušenosti:

 • Podnikal jsem při studiu VŠ a pomáhala mi přítelkyně.
 • Byl jsem úspěšný obchodník prodávající reklamní prostor v médiích.
 • Měl jsem tisíce jednání s majiteli a řediteli firem, přičemž nefunkční scénáře ze života jejich firmem se stále opakují.
 • Byl jsem obchodním ředitelem a přímým šéfem obchodních zástupců.
 • Zakládal jsem nové obchodní týmy.
 • Vím, že rozdíl mezi odmítnutím a uzavřeným obchodem je pouze v pochopení protistrany a vynaložené energii na přesvědčování.
 • Jsem jedním z těch, kteří se neustále vzdělávají a vybrané poznatky zavádějí do každodenní práce.
 • Naučil jsem se, že při výběru nových zaměstnanců hledám na každou pozici jinou osobnost a to, že je někdo ode mne odlišný neznamená, že tu práci nebude dělat perfektně.
 • Ponořil jsem se do psychologie reklamních sdělení a komunikačních kanálů.
 • Developuji a investuji do rezidenčních a rekreačních objektů, vyhodnocuji riziko, počítám návratnosti, sestavuji tým dodavatelů, harmonogramy prací, řídím cash flow.
 • V pozici výkonného ředitele vedu společnost, která ve vlastních laboratořích vyvíjí potravinové doplňky, tyto doplňky sama vyrábí a prodává do zemí EU i mimo EU. 

Mé klíčové profesní role v bodech:

2001 – 2003
Student VŠ provozující vlastní copy centrum

2004 – 2005
Hey Média s.r.o. – ambiciozní začínající obchodní zástupce

2006 – 2008
Hey Média s.r.o. –  obchodní ředitel s cílem být nejlepší

2009 – 2020
Radio Čas s.r.o. – draftovaný manažer s cílem založení a vedení nového radia v Brně

2018 – 2018
Info TV – projekt manažer pro sestavení týmu nové regionální televize

2014 – 2020
Tomino Apartments – nadšený majitel ubytovacích kapacit

2020 – 2022
Real Spektrum a.s., ČSOB a.s., Oříšek s.r.o. – najatý externí konzultant

2020 – dnes
Investor, developer rezidenčních a rekreačních nemovitostí

2022 – dnes
Harmonelo LLC – výkonný ředitel výrobní a vývojové společnosti se sídlem v Brně

REFERENCE

hodnocení od klienta

S Tomášem Uhrem spolupracujeme již od konce roku 2020. Jeho zkušenosti jsme zpočátku využili při tvorbě marketingového plánu, řešení personální inzerce a tvorbě PR textů.

Následně pro nás vedl projekt Real Spektrum Realitních novin a vznik nového webu www.donajmu.cz. Díky spolupráci s ním se nám daří naše projekty dokončovat dříve a ve stanovených termínech.

Nejvíce oceňuji, že je schopen reagovat rychle a pružně pomoci kolegům z různých oddělení naší firmy.

Mgr. Tomáš Kokna

člen představenstva
Real Spektrum, a.s.

CENA

a časová náročnost

Běžný rozsah mého působení u klienta se pohybuje v rozmezí 2 až 40 hodin týdně.

Cenu a přesnou kalkulaci vám připravím po úvodním setkání a po vyjasnění úkolů, cílů a intenzitě spolupráce.

Mým osobním cílem je, aby vám každá minuta se mnou přinesla výsledky a vyplatila se.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

a návody z mé vlastní praxe

Řízení rizika nových projektů a minimalizace ztrát

Řízení rizika nových projektů a minimalizace ztrát

Co spojuje úspěšné podnikatele? Často je to nadšený energií sršící člověk. A co tohle nekontrolované nadšení může způsobit? Jsou to finanční ztráty. Tyto ztráty bývají způsobeny neřízením rizika, nepřipraveností ústupových strategií, absencí pevných bodů v projektu,...

Jak zvyšovat tržby?

Jak zvyšovat tržby?

Úvaha, jak zvyšovat tržby (příjmy, obrat), výnosy či zisk, je povinností každého manažera. Je nutno podotknout, že uvedené pojmy nelze zaměňovat a následující výpočet se týká tržeb. Jak tedy zvyšovat tržby? Základní způsoby jsou dva a pojďme si je popsat: 1) Zvýšit...

Jsme víc než autobazar aneb nesmysly v reklamách

Jsme víc než autobazar aneb nesmysly v reklamách

Reklama je úžasná věc. Každý den se s ní každý potkáváme a každý si myslíme, že jí rozumíme. Někdy do ní kafrá celá firma, jindy je neochvějně nejkreativnější pan majitel či pan ředitel. Ta nejjednodušší reklamní sdělení mohou prezentovat jen značku s cílem, aby firma...

  Chci konzultaci zdarma

  Objednejte si konzultaci zdarma a zjistěte, kde můžete ve vašem podnikání šetřit a kde více vydělávat.

  This will close in 0 seconds